PORTRETT

"Et portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i bildekunsten oftest ansiktet, i litteraturen personens indre og ytre egenskaper. Portrettet skal vanligvis likne mest mulig på modellen eller framheve det karakteristiske ved modellens ytre, men kan også forskjønne og idealisere utseendet." (Wikipedia).